• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

100 - 200m2