• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

200 - 300m2