• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

400 - 500m2