• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

50- 100m2