• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

500 - 800m2