• sang nhượng cửa hàng đẹp quận long biên

800 - 1000m2