• Đăng tin bất động sản uy tín

Điều khoản thỏa thuận

09/10/2021
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN
04/05/2016
Thanh khoản nhà đất bắt đầu vào giai đoạn sôi động nhất năm thì thị trường căn hộ lại đối mặt với giá thép tăng mạnh. Trong khi một số chủ đầu tư khẳng định sẽ tăng giá bán căn hộ thì một số khác lại nói không.