• nhadathanoi24h

Hà nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị hơn 600 ha tại Đông Anh

15/11/16 02:11:08 Lượt xem: 2690
Theo quyết định, diện tích đất quy hoạch phân khu đô thị GN(A) khoảng 614,19ha; quy mô dân số khoảng 30.000 người.
Theo quyết định, diện tích đất quy hoạch phân khu đô thị GN(A) khoảng 614,19ha; quy mô dân số khoảng 30.000 người. Đây là trung tâm văn hóa kết nối trục không gian văn hóa Cổ Loa - Hồ Tây, bảo tồn, cải tạo và nâng cấp các làng mạc hiện hữu; Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế... phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…
Đây cũng là khu chức năng đô thị và nhà ở hỗ trợ cho Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; khu vực phát triển đô thị xung quanh điểm ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD để khai thác lợi thế của các tuyến giao thông công cộng phục vụ cho hoạt động triển lãm nói riêng và hoạt động của cộng đồng dân cư nói chung.
Để bảo đảm các thông số lập nhiệm vụ quy hoạch, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN(A).
UBND huyện Đông Anh, các xã liên quan có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cung cấp tài liệu, số liệu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai, xây dựng công trình và các dự án đầu tư trên địa bàn, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch phân khu.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000.
Chia sẻ: 

Tin liên quan